CircVol-yhteistyö edisti maarakentamista kiertotalouden ehdoilla

Syksyllä 2018 käynnistynyt CircVol-hanke päättyi vuoden 2020 lopussa. Hankkeella edistettiin suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen uudelleen käyttöä etenkin Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkiseuduilla.

– Suuret maamassat ja tuotannoissa syntyvät sivuvirrat sekä niiden hyödyntäminen infra- ja maarakentamisessa vaativat huomiota. Ne ovat tärkeä osa kiertotalouteen siirtymistä, ja siirtymistä pyritään tukemaan myös lainsäädännöllisillä ratkaisuilla, kertoo erityisasiantuntija Reeta Huhtinen yhteistyötä koordinoineesta Turku Science Park Oy:stä.

– Uusia toimintamalleja kokeiltiin erilaisissa pilottikohteissa. Niihin osallistuneet yritykset ovat kehittäneet kiertotalouden mukaisia tuotteita ja palveluita, jotka tyypillisesti tuottavat vähemmän ilmastonmuutoksen kannalta haitallisia hiilidioksidipäästöjä kuin perinteiset ratkaisut ja ovat myös muutenkin ympäristöystävällisempiä. Merkityksellisiä ovat myös niistä koituvat taloudelliset säästöt.

Turun seudulla selvitettiin sekä maalle sijoitettavien ruoppausmassojen että painuvien savimaiden stabilointia. Turun satama ja kaupunki ovat luopuneet ruoppausmassojen läjityksestä mereen, sillä ne aiheuttavat huolta mm. rehevöitymisen kannalta. Vaihtoehtoisia läjitysalueita on maalla kuitenkin rajallisesti, ja ne tarvitsevat esimerkiksi rakentamisen mahdollistamiseksi sidosaineita. Laboratoriokokeiden jälkeen tänä vuonna on tarkoitus jatkaa kokeiluja kenttäkokein Turun Topinpuiston ja Lauttarannan alueilla. Myös Naantalin tulevalla asuntomessualueella Matalahdessa ovat yritykset päässeet osallistumaan stabiloinnin kenttäkokeeseen.

Massakartoitusten ohella CircVol-hankkeessa selvitettiin myös suurivolyymisiä biovirtoja Helsingin seudulla. Perinteisen mädätyksen ja kompostoinnin rinnalla selvitettiin myös kaasutusta yhtenä vaihtoehtona. Suunnitteilla ja pilotoinnissa on myös uutta vetytaloutta, jossa biojalostamojen tai jätteenkäsittelylaitosten yhteydessä ylijäämähiilidioksidi muunnetaan synteettisiksi hiilivedyiksi ja jalostetaan edelleen mm. polttoaineiksi. Aika tulee näyttämään, missä arvoketjussa biovirroista saadaan kestävin tuotto. Julkisten hankintojen tueksi hankkeessa koottiin mm. käsikirja biokaasukäyttöisistä ajoneuvoista.

Tutustu tarkemmin CircVol-hankkeessa yritysten ja tutkimusyhteisöjen kanssa toteutettuihin pilotteihin:

Kaupunki kestävällä maalla – julkaisu CircVol-hankkeen tuloksista (linkki TBR-sivuston julkaisuihin tulossa)

Biokaasua! Käsikirja kaasukäyttöisten ajoneuvojen hankinnan ja käytön tueksi (linkki TBR-julkaisuihin tulossa)

Kansallinen suurivolyymisten maamassojen ja sivuvirtojen kiertotalouden verkosto

CircVol-hankkeen verkkosivut täällä