Smart Chemistry Park® tukee tutkimuslähtöistä yritysyhteistyötä ja pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Toimimme tiiviissä yhteistyössä alueellisesti ja kansallisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa mahdollistaen yritysten pääsyn mukaan tuotekehitysprojekteihin. Verkostossamme on erilaisia dynaamisia ekosysteemejä, jotka kehittävät kestäviä ratkaisuja eri teollisuuden aloille.


Åbo Akademi on Suomen ainoa ruotsinkielinen yliopisto ja perustettu vuonna 1918. Yliopistossa on 4 tiedekuntaa ja lähes 8000 opiskelijaa. Åbo Akademin luonnontieteellisen tiedekunnan prosessikemian keskus (Johan Gadolin process Chemistry Centre) kehittää tulevaisuuden ratkaisuja ja tekee huippututkimusta pääasiassa puubiomassasta saatavaan hemiselluloosaan ja ligniiniin liittyen sekä kehittää uusia tulevaisuuden ratkaisuja.


Turun yliopisto on perustettu vuonna 1920. Yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja opiskelijoita noin 20 000. Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa tehdään muun muassa materiaalikemiaan, lääkekehityksen kemiaan ja kemiallisiin analyyseihin liittyvää tutkimusta.


Turun ammattikorkeakoulu on lähes 9 000 opiskelijan korkeakoulu, joka toimii viidessä eri koulutusyksikössä. Kemiantekniikan oppiaine kouluttaa insinöörejä Turun seudun yritysten tarpeisiin. Turun ammattikorkeakoulussa toimii myös kiertotalouden Excellence Center, joka edistää kiertotalouden periaatteiden mukaista toimintatapaa poikkitieteellisesti.


Oulun yliopisto on perustettu vuonna 1958. Yliopistossa opiskelee yli 14 000 opiskelijaa 10:ssä eri tiedekunnassa. Kemiallisen prosessitekniikan tutkimusyksikkö yhdistää tutkimuksessaan kemiallisen prosessitekniikan ja bioprosessitekniikan menetelmiä.


Novia ammattikorkeakoulu on perustettu vuonna 2008. Noviassa opiskelee yli 4000 opiskelijaa ja on siten Suomen suurin ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa koulutusta yli kahdessakymmenessä tutkinto-ohjelmassa. Novian opiskelijat ovat tehneet Smart Chemistry Parkin brändityön ja markkinointisuunnitelman.


Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko tarjoaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja, erikoisammattitutkintoja sekä täydennyskoulutusta.
Business Finland