Taksonomiatorstai jatkuu jälleen

Taksonomiatorstai webinaarisarja jatkuu jälleen 7.3.2024! Tämän vuoden ensimmäisessä webinaarissa teemana on EU-taksonomian jalkautuminen rakennusteollisuudessa, jossa asiantuntijapuheenvuoroissa Pekka Vuorinen, ympäristöjohtaja, Rakennusteollisuus RT: EU-taksonomian tilanne ja ympäristöä koskeva delegoitu asetus, sekä Pekka Kiuru, vastuullisuusjohtaja, NCC Suomi Oy: taksonomian jalkautuminen rakennustoimintaan. Mukaan linjoille pääsee ilmoittautumalla tästä Tunnin pituiset webinaarit tallennetaan ja esitetyt materiaalit toimitetaan ilmoittautuneille tilaisuuden jälkeen. Taksonomiatorstai … Continued

Olki biokiertoon – verkostoitumis- ja infotilaisuus

Maanantai 20.11.2023, 16:00-19:00, Smart Chemistry Park, Raisio Ilmoittaudu tästä Tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia, ja yksi lupaava alue on oljen korkean jalostusasteen prosessointi. Olki, jota on perinteisesti käytetty lähinnä kuivikkeena ja kasvualustoissa, voi olla avain kestävämpään tulevaisuuteen muun muassa kosmetiikka- ja tekstiiliteollisuuden raaka-aineena. Korkeamman jalostusasteen tuotteet luovat uusia mahdollisuuksia myös maatalousyrittäjille. Oljen hyödyntäminen uuden teollisuudenalan raaka-aineena … Continued

Järviruoko ja rahoitus webinaari

Järviruoko ja rahoitus -webinaari Tiistai 24.10.2023, 8:30-10:30, Microsoft Teams Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Jarviruoko_ja_rahoitus_2410_3294 Järviruo’on potentiaali teollisuuden raaka-aineena on nostettu esille useaan otteeseen viime vuosina. Järviruokokannan rajoittamisella on myös osoitettu olevan positiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja vesistöjen hyvinvointiin. Optimaalisessa tilanteessa, järviruo’on ympärille saadaan rakennettua useita eri liiketoimintamalleja ja arvoketjuja, joilla on suotuisa vaikutus niin työllistymiseen kuin ympäristölle. Järviruoko … Continued

Vihreän siirtymän eriste- ja akustiikkamateriaalit

Vihreän siirtymän eriste- ja akustiikkamateriaalit verkostoitumistilaisuus Paimiossa 2.11.2023 Marraskuussa järjestettävä vihreän siirtymän eriste- ja akustiikkamateriaalit -verkostoitumistilaisuus tarjoaa foorumin keskustella uudistuvan rakentamisen teemoista. Tapahtumassa keskustellaan kiertotalouden mukaisista materiaalivalinnoista, eristemateriaalien palosuojauksesta ja esitellään kierrätyskuitujen potentiaalia eriste- ja akustiikkamateriaaleina. Tilaisuudessa tarkastellaan myös eri rakennusalantoimijoiden käytäntöjä ja lähestymistapoja kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen.  Uudistuva rakentaminen ja sen sääntely korostavat kestävien … Continued

Järviruoko työpaja 29.8. Tammiluodon viinitilalla

Keskustelu oli vilkasta, ilmapiiri innostunut ja konkreettisia ehdotuksia pohdittiin niin isommalla 35 hengen porukalla, kuin pienryhmissä. Työpajan tavoitteena oli syventyä järviruokoleikkuiden logististen arvoketjujen kehittämiseen ja yhdessä luoda testattava versio toimivasta arvoketjusta. Paikalle oli kokoontunut muun muassa järviruoko- ja hankeasiantuntijoita, lukuisia yritysedustajia, korkeakoulututkijoita ja -edustajia, kunnallisia toimijoita, logistiikka-alan asiantuntijoita ja ELY-keskuksen edustaja. Päivän aikana työpajan osallistujia … Continued

Logistiset haasteet ja mahdollisuudet – järviruokotyöpaja 29.8.

Tervetuloa yrityksille ja toimijoille suunnattuun järviruokotyöpajaan Paraisille! Ilmoittautumiset 25.8. mennessä ja lisätietoa tapahtumasta: https://link.webropolsurveys.com/EP/FE63AFFE8ED18F38.   Työpaja järjestetään Tammiluodon Viinitilalla, Paraisilla.   Turun AMK:n ja Turku Science Parkin kehittämä järviruokotyöpajasarja vastaa pullonkaulojen, kuten laajojen leikkuualueiden luvituksen sekä logistiikkaketjujen toimivuuden ongelmiin tiiviissä yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Yhteistyössä hyödynnetään pitkäaikaista järviruokoteemojen ja yritysverkostojen tuntemusta.  Tähän mennessä Biodemo-hankkeessa on muun muassa … Continued

Oljesta ja järviruo´osta raaka-ainetta tekstiili- ja kosmetiikkateollisuudelle

Vajaa vuosi sitten käynnistettiin BioDemo-hanke, jossa rakennetaan bio- ja kiertotalouden toimijoiden välisiä arvoketjuja Turun seudulla. Yhdessä yritysten kanssa testataan arvoketjuja, joihin kuuluu mm. biomassan korjuu ja hankinta sekä raaka-aineen jalostus ja prosessointi aina lopputuotteiksi asti. Paikallista raaka-ainetta, kuten olkea ja järviruokoa pyritään jalostamaan esimerkiksi tekstiili- ja kosmetiikkateollisuudessa käytettäviksi raaka-aineiksi. Samalla kerätään tietoa seudulla olevien biopohjaisten raaka-aineiden … Continued

Oljesta lisätuloja maatiloille

Tiesitkö, että tänä päivänä olkea voidaan käyttää myös teollisuuden raaka-aineena ja siitä voidaan jalostaa biopolymeerejä kuten hemiselluloosa, ligniini ja selluloosa, joita voidaan käyttää esimerkiksi tekstiili-, kosmetiikka- ja elintarviketeollisuudessa. Raisio Oyj:n tehdasalueella tutkimusta ja tuotekehitystä tekevä CH-Bioforce Oy on testannut olkea koelaitoksellaan ja erottanut oljesta sellua, josta voidaan jatkojalostaa tekstiiliteollisuudella raaka-ainetta. Isot vaatebrändit etsivät erilaisia kestävästi … Continued

Paraisten suuryrityksiltä uusia kiertotaloustuotteita rakentamiseen

Paraisten suuryritykset Finnsementti, Nordkalk, Paroc ja Saint-Gobain Finland kehittävät koko ajan kiertotalouden mukaisia tuotteita. Osa niistä syntyy yhteistyössä 3C-klusterissa, joka edistää rakentamisen kiertotaloutta Turun seudulla. Nordkalkin Paraisten kalkkikivikaivoksen ympärille kasvanutta rakennusaineita valmistavien yritysten rypästä yhdistää paitsi yhteinen menneisyys myös tavoite hiilineutraalista tulevaisuudesta. ”Kiertotalous on yksi tapa päästöjen vähentämiseksi koko rakentamisketjussa. Se edellyttää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa … Continued

BioDemo – Uuden teollisuudenalan arvoketjujen demonstrointi

Elokuussa 2022 aloitetun BioDemo-hankkeen keskeisenä tavoitteena on edesauttaa bio- ja kiertotalouden mukaisen teollisen mittakaavan yritystoiminnan kehittymistä Turun seudulla. Hankkeessa rakennetaan bio- ja kiertotalouden toimijoiden välisiä arvoketjuja ja demonstroidaan yhdessä yritysten kanssa pilot-mittakaavassa 2–3 arvoketjun toimivuutta. Demonstroitaviin arvoketjuihin sisältyy useita toimia eri toimialoilta: biomassan korjuu ja hankinta, raaka-aineen jalostus ja prosessointi lopputuotteiksi asti. Bio- ja kiertotalouden … Continued

Taksonomiatorstai webinaarit kiinnostavat monia

Taksonomiatorstaissa perehdytään kuukausittain eri aihepiireihin ja kuullaan puheenvuoroja asiantuntijoilta. Webinaarisarjassa käsitellään taksonomiaa kokonaisuutena, sekä miten se tulisi ottaa huomioon esimerkiksi energiaratkaisuissa tai sopimusjuridiikassa. Aiheet avataan käytännönläheisesti ja tilaa löytyy myös keskustelulle ja kysymyksille. Vaikka kyseessä on vakava aihe, ei huumorilta kuitenkaan vältytä ja puheenvuorot ovat aidosti mukaansatempaavia.

Raision tehdasalueella valmistettava vodka pärjäsi hyvin Lontoossa järjestetyssä kilpailussa

Smart Chemistry Parkin verkostossa toimivan Turun Tislaamon Kaiho Single Estate Organic Vodka teki upean esiintulon yhdessä Euroopan arvostetummassa alkoholituotekilpailussa, Craft Spirits Awards:ssa Lontoossa. Kaiho Vodka palkittiin sarjassaan kultamitalilla. Kilpailu oli tänä vuonna ennätyksellisen suuri. Tuhannet tuotteet 29 maasta kisasivat paremmuudestaan. Kaiho Vodka valmistetaan ruskolaisen Hannulan luomutilan syysvehnästä ja Somerolla sijaitsevan Jakkulan luonnonlähteen vedestä. Valmistuksessa käytettävä … Continued

Rakentamisen kiertotalous kehittyy yhteistyöllä

Rakennusteollisuudessa on monia mahdollisuuksia kiertotalouden ja vähähiilisyyden edistämiseen. Lounaissuomalaiset alan toimijat esittelivät uusia tuotteita ja meneillään olevia kehityshankkeita 3C-klusterin seminaarissa, jota Turku Science Park ja Nordkalk isännöivät Paraisilla 20.9.2022. ”Oletko katsonut sähköpostini, jossa kerron suodatinlevyjen ominaisuuksista”, kysyy Paroc Groupin tutkimus- ja kehityspäällikkö Ismo Kuokkanen Finnsementin kestävän kehityksen päällikkö Ursula Käänteeltä. Tämä vastaa lukeneensa postin, jossa … Continued

Kiertotalousyritys CH-Bioforce sai harvinaisen, jopa 15 miljoonan euron EU-rahoituksen

Raisiossa toimivan CH-Bioforcen tavoitteena on rakentaa oma biomassan käsittelylaitos Raisioon vuonna 2024. Yrityksen liiketoimintaidea perustuu teollisuuden ja erityisesti maatalouden sivuvirtojen käyttöön. Turku Science Park on ollut yrityksen matkassa mukana vuodesta 2015 asti. Raision Smart Chemistry Parkissa toimiva CH-Bioforce Oy sai merkittävän rahoituspäätöksen Euroopan innovaationeuvostolta kesäkuussa 2022 osana EIC Accelerator -ohjelmaa. Rahoitus on enintään 15 miljoonaa … Continued

Kemianteollisuuden innovaatiopalkinto Fortumin ajoneuvojen akkuja hyödyntävälle kierrätysteknologialle

Kemianteollisuus ry. palkitsee joka toinen vuosi alan toimijoita innovaatiopalkinnolla, jonka suuruus on 30 000 euroa. Vuoden 2022 palkinnon voitti Fortumin ajoneuvojen akkuja hyödyntävä kierrätysteknologia, jonka kehityksen juuret ovat Smart Chemistry Parkissa.  Nyt palkittu ajoneuvojen akkujen kierrätysteknologian juuret ovat Crisolteqissä, jonka Fortum osti vuonna 2020. Crisolteq oli yksi Raisiossa sijaitsevan Smart Chemistry Parkin alkuperäisistä yrityksistä. Smart Chemistry … Continued

Smart Chemistry Park Raisiossa on ainutlaatuinen yritysten luoma ekosysteemi

Smart Chemistry Park Raisiossa on alueellisesti merkittävä bio-ja kiertotalouden yritysekosysteemi. Business Finlandin edustajat kävivät tutustumassa tähän kansallisesti ja jopa kansainvälisesti ainutlaatuiseen kokonaisuuteen.  Turku Science Park Oy käynnisti Smart Chemistry Parkin toiminnan 2015 ja se oli vastus yritysten kasvu- ja yhteistyötarpeeseen, jonka Turku Science Park oli tunnistanut alueella. Raisio Oyj:n tehdasalueella sijaitseva Smart Chemistry Park kokoaa … Continued

Smart Chemistry Parkin ohjausryhmän kokous

Smart Chemistry Parkin ohjausryhmä kokoontui yrityspuiston tiloihin perjantaina 19.11.2021. Asialistalla oli yrityskuulumisten ja Turun kaupungin valmistelevan ekosysteemisopimuksen lisäksi Naantalissa toimivan Green Industry Parkiin ja sen työntekijöihin tutustuminen. SCP ja GIP tulevat yhdessä tekemään työtä sen eteen, että Turku Business Regionin alueelle saadaan uutta teollista bio- ja kiertotaloutta. Tässä työssä ovat vahvasti mukana myös Turku Science … Continued

CleanTurun vuosiseminaari – Kestävää kasvua Turun seudulla 24.11.2021

Tervetuloa Vierailu- ja innovaatiokeskus Jokeen kuulemaan mitä Turun seudun yrityksissä tapahtuu kestävän energian sekä bio-ja kiertotalouden saralla. Paikka 24.11. klo 12 – 17Aika Vierailu- ja innovaatiokeskus Joki, Lemminkäisenkatu 12, Turku Tilaisuus järjestetään fyysisenä tapahtuma Innovaatio- ja tapahtumakeskus Joessa, missä osallistujilla on mahdollisuus myös verkostoitua ja esitellä omaa toimintaansa. Tilaisuuteen kutsutaan yritysten, korkeakoulujen ja julkisen puolen toimijoita. Vierailla on mahdollisuus esitellä omaa toimintaansa roll-upien avulla kahvitauolla ja … Continued

CH-Bioforcelle Entrepreneurial Spirit of Turku -palkinto

Turun seudun kehitysyhtiö Turku Science Park Oy palkitsee vuosittain alueen menestyneitä yrityksiä. Tänä vuonna Entrepreneurial Spirit of Turku -yrityspalkinnot jaettiin 18:nnen kerran. Palkintoperinne alkoi vuosituhannen alussa järjestetystä Eurooppalaisesta yrittäjyyden päivästä, European Day of Entrepreneurs, jota Turun seudulla vietettiin monen muun eurooppalaisen kaupungin tavoin. Viime vuosina käytännöksi on muodostunut tunnustuksen saavien yritysten palkitseminen osana Turun Eurooppa-foorumia. … Continued

Smart Chemistry Parkissa toimivalle Montinutralle pääomasijoitus

Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy on tehnyt pääomasijoituksen Montinutra Oy:hyn, joka valmistaa arvokkaita bioaktiivisia tuotteita metsäteollisuuden sivuvirroista. Metsä Spring sekä yksityiset sijoittajat investoivat yritykseen yhteensä noin miljoona euroa. Turku Science Park Oy:n johdolla toimivassa Smart Chemistry Parkissa toimivan Montinutran tavoite on tuottaa tärkeitä ainesosia kosmetiikka-, elintarvike- ja lääketeollisuudelle. Niissä raaka-aineena käytetään metsäteollisuuden sivuvirtoja. Metsä … Continued

CircVol-yhteistyö edisti maarakentamista kiertotalouden ehdoilla

Syksyllä 2018 käynnistynyt CircVol-hanke päättyi vuoden 2020 lopussa. Hankkeella edistettiin suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen uudelleen käyttöä etenkin Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkiseuduilla. – Suuret maamassat ja tuotannoissa syntyvät sivuvirrat sekä niiden hyödyntäminen infra- ja maarakentamisessa vaativat huomiota. Ne ovat tärkeä osa kiertotalouteen siirtymistä, ja siirtymistä pyritään tukemaan myös lainsäädännöllisillä ratkaisuilla, kertoo erityisasiantuntija Reeta Huhtinen … Continued

Ekoteollisuuspuistoilla vauhtia biokiertotalouteen

Suomessa toimii tällä hetkellä useita suuren koko luokan ekoteollisuuspuistoja, joihin myös Smart Chemistry Park lukeutuu. Ekoteollisuuspuisto on maantieteellisesti rajattu alue, jossa materiaalit, energia ja tieto kiertävät yritysten välillä ja edistävät alueellista kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Yritystoiminnan sijoittaminen ekoteollisuus puistoon voi tuoda merkittäviä säästöjä raaka-aine-, hyödyke-, energia-, jätehuolto-, tuotanto- ja logistiikkakustannuksissa. Lisäksi kustannussäästöjä syntyy esimerkiksi yhteisten … Continued

Kansainvälinen biotalouden GBiB liiketoimintaideakilpailu opiskelijoille käynnistyy

Turku Science Park on käynnistämässä tänä syksynä uuden opiskelijoille suunnatun kansainvälisen biotalouden GBiB (The Global Biobased Businessplan Competition) liiketoimintaideakilpailun, johon haetaan opiskelijatiimejä Suomen lisäksi Saksasta ja Iso-Britanniasta. GBiB -kilpailun tavoitteena on löytää uusia liiketoimintaideoita, jotka liittyvät biopohjaisten tuotteiden, kuten biomateriaalien tai biopolttoaineiden kehittämiseen. Tämän lisäksi tavoite on innostaa opiskelijoita ideoiden kaupallistamiseen biotalouden alalla. Kilpailu järjestetään … Continued

Turun seudulle rakentamisen kiertotalouden osaamiskeskittymä – Turku Science Park koordinoi, Nordkalk veturiyrityksenä

Elinkeinoyhtiö Turku Science Park Oy:n koordinoima uusi osaamiskeskittymä kokoaa yhteen Turun seudun yrityksiä, korkeakouluja ja oppilaitoksia sekä julkisen ja kuntapuolen toimijoita tavoitteenaan vauhdittaa rakennusalan siirtymää kohti kiertotaloutta. Nordkalk Oy Ab lähtee yritysosapuolena vetämään uutta osaamiskeskittymää eli 3C-klusteria (Circular Materials and Solutions for Construction Cluster). Juuri perustettu ja Turku Science Park Oy:n koordinoima rakentamisen kiertotalouteen keskittyvä … Continued

CH-Bioforce finalistina suomalaisen insinöörityöpalkinnon saajaksi–TEK ja TFIF kruunaavat parhaan idean 30 000 eurolla

Robottibussi, monitelakalanteri, ruoripotkuri, porausjärjestelmä vai biomassan erottelumenetelmä. Yksi viidestä ehdokkaasta voittaa 30 000 euroa kesäkuun alussa. Suomalainen insinöörityöpalkinto nostaa esiin luovia ja omaperäisiä ideoita, jotka tuovat teorian käytäntöön. Viisi finalistia on ehdolla palkinnon saajaksi tänä vuonna. Niistä jokainen on edistänyt osaltaan suomalaista teknillistä osaamista ja osaamisen kaupallistamista. – Korkean teknologian vienti on hyvinvointipalveluidemme paras kaveri. … Continued