Smart Chemistry Park Raisiossa on ainutlaatuinen yritysten luoma ekosysteemi

Smart Chemistry Park Raisiossa on alueellisesti merkittävä bio-ja kiertotalouden yritysekosysteemi. Business Finlandin edustajat kävivät tutustumassa tähän kansallisesti ja jopa kansainvälisesti ainutlaatuiseen kokonaisuuteen. 

CH-Bioforcen perustajiin kuuluva Nicholas Lax (oik.) esitteli Business Finlandin Kati Oikariselle (keskellä), Sauli Miettiselle (vas.) ja Miro Aaltoselle (2. vas) biomassafraktioinnin lopputuotosta. Mukana myös Reeta Huhtinen Turku Science Parkista (2. oik).

Turku Science Park Oy käynnisti Smart Chemistry Parkin toiminnan 2015 ja se oli vastus yritysten kasvu- ja yhteistyötarpeeseen, jonka Turku Science Park oli tunnistanut alueella. Raisio Oyj:n tehdasalueella sijaitseva Smart Chemistry Park kokoaa nimensä mukaisesti kemianalan yrityksiä. Tällä hetkellä yrityksiä on yhteensä 11, ja niiden lopputuotteet vaihtelevat akkujen kierrätysteknologian ja terveysteknologian kautta biomassan fraktiointiin. Jokaisen yrityksen tuotekehityksen ytimessä on kemia ja sen soveltaminen eri tavoin. Yrityksiin voi tutustua täältä. Laajempaan SCP-verkostoon kuuluu noin 60 yritystä ja verkostossa tehdään myös tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. 

Business Finlandin Kati Oikarinen ja CH-Bioforcen Nicholas Lax.

Business Finlandin Kati Oikarinen, Sauli Miettinen ja Miro Aaltonen pääsivät vierailunsa aikana kuulemaan lähemmin Chementorsin, Green Industry Parkin, Duratin sekä CH-Bioforcen toiminnasta. Osana vierailua tutustuttiin CH-Bioforcen pilottiin, jossa fraktioidaan biomassaa. Pilotin toimintaa esittelivät yrityksen perustajiin ja Åbo Akademin kasvatteihin kuuluvat Lari Vähäsalo ja Nicholas Lax. Teknologia soveltuu lähes kaikkien biomassojen fraktiointiin, esimerkiksi myös ei-puupohjaisiin biomassoihin, kuten kaikkien tuntemiin järviruokoon ja olkeen. Fraktioinnin lopputuloksena saatavat tuotteet selluloosa, hemiselluloosa sekä ligniini ovat tärkeitä raaka-aineita muun muassa kosmetiikka-, tekstiili- ja ruokateollisuudelle.  

Kiinnostuitko Smart Chemistry Parkista ja sen ekosysteemin luomista mahdollisuuksista? Ole yhteydessä Reeta Huhtiseen tai Hanna Haaksiin ja keskustellaan yhteistyöstä. 

Yhtä aikaa CH-Bioforcen pilottilaitokseen oli tutustumassa LigninResurf-konsortiohankkeen tutkimusryhmä. LingninResurf-hanke on osa Fortumin ja Metsä Groupin Business Finlandin veturihanketta.