Vihreän siirtymän eriste- ja akustiikkamateriaalit

Vihreän siirtymän eriste- ja akustiikkamateriaalit verkostoitumistilaisuus Paimiossa 2.11.2023

Marraskuussa järjestettävä vihreän siirtymän eriste- ja akustiikkamateriaalit -verkostoitumistilaisuus tarjoaa foorumin keskustella uudistuvan rakentamisen teemoista. Tapahtumassa keskustellaan kiertotalouden mukaisista materiaalivalinnoista, eristemateriaalien palosuojauksesta ja esitellään kierrätyskuitujen potentiaalia eriste- ja akustiikkamateriaaleina. Tilaisuudessa tarkastellaan myös eri rakennusalantoimijoiden käytäntöjä ja lähestymistapoja kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen.  Uudistuva rakentaminen ja sen sääntely korostavat kestävien materiaalivalintojen merkitystä tulevaisuuden rakennushankkeissa ja hankintaketjuissa.

Tilaisuudessa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja siitä, miten eristemateriaalit voivat tukea vihreää siirtymää, sekä alalla pitkään olleiden yritysten näkemyksiä ja panostusta kiertotalouteen. Pääsemme myös tutustumaan Rester Oy:n tekstiilikierrätyslaitokseen.

Tapahtuman tavoitteena on saattaa yhteen alan toimijoita verkostoitumistilaisuudessa, edesauttaa ja kannustaa kierrätysmateriaalien käyttöä rakennusalalla, sekä samalla edistää kestävää ja ympäristöystävällistä rakentamista.

Tilaisuus on tarkoitettu rakennustuote- ja rakennusalanammattilaisille ja asiantuntijoille, jotka kokevat tärkeäksi olla osana vihreää siirtymää edelläkävijöinä.

Lisätietoja tapahtuman ohjelmasta ja ilmoittautumaan pääsee tästä

Kierrätettyjen eriste- ja akustiikkamateriaalien rooli vihreässä siirtymässä

Kierrätetyt eriste- ja akustiikkamateriaalit ovat osa vihreää siirtymää rakennusalalla, erityisesti kiertotalouden edistämisen näkökulmasta. Materiaaleja voidaan valmistaa kierrätysmateriaaleista, jotka eivät tuotteen elinkaaren alkupäässä ole liittynyt itse rakennusalaan, kuten tekstiileistä, tai perinteisistä eristemateriaaleista, esimerkiksi rakennustyömailla syntyvistä eristemateriaalien hukkapaloista. Niiden käyttö tarjoaa useita merkittäviä etuja ympäristölle ja yhteiskunnalle, samalla tukien kestävää ja energiatehokasta rakentamista.

Kierrätettyjä ja nopeasti uusiutuvia raaka-aineita

Tehostamalla kiertotaloutta pyritään vähentämään neitseellisten raaka-aineiden käyttöastetta, joka vuorostaan vähentää uusien luonnonvarojen käyttöä ja niiden valmistuksen ympäristövaikutuksia. Myös perinteisempiä eristemateriaaleja voidaan kierrättää tehostetusti. Toisaalta biologisten ja nopeasti uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämisen tehostaminen, esimerkiksi järviruoko, olki tai hamppu, voivat samalla edistää niin luonnonmonimuotoisuutta kuin tarjota potentiaalisesti merkittävän uuden teollisuudenalan. Biologisesti hajoavien materiaalien hyödyntäminen myös helpottaa niiden hävittämistä ympäristöystävällisesti ja vähentää kaatopaikkajätteen määrää siinä vaiheessa, kun materiaalin elinkaari on täyttynyt eikä uusiokäyttö ole enää mahdollista.

Lämmöneristämisen rooli hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä

Oikein käytetyt eristemateriaalit auttavat saavuttamaan erinomaisen lämmöneristyskyvyn, joka edesauttaa vähentämään lämmitys- ja jäähdytyskustannuksia rakennuksissa. Säästetyt energiakustannukset vähentävät hiilijalanjälkeä ja edistävät energiatehokkuutta. Tällä hetkellä noin 40 % maailman hiilidioksidipäästöistä syntyy asutuksesta, tehostetulla eristyksellä tämä luku voisi olla merkittävästi pienempi. Eristemateriaalien uudelleenkäytettävyys ja kierrätettävyys on myös tärkeässä roolissa. Hyödyntämällä paikallisten resurssien uusiokäyttöä tuetaan myös alueellista taloutta ja voidaan vähentää ympäristölle aiheutuvaa kuljetusrasitusta.

Kierrätystekstiileistä valmistettu huopamateriaali soveltuu akustiikkaeristeeksi. Kuva: Rester Oy

Materiaalien kierrätyksen tehostaminen

Kiertotalouden mukaiset raaka-aineet ovat osa tulevaisuutta, mutta niin on myös perinteisempien materiaalien hyödyntämisen parantaminen ja kierrätys. Rakennusteollisuus elää murrosta, ja toimia vaaditaan – avainasemassa ovat rinnakkain uusien raaka-aineiden toimittajat ja hyödyntäjät, sekä perinteiset rakennusteollisuuden jätit, eivätkä niinkään vastakkainasettelussa. Perinteisten ratkaisujen rinnalle tarvitaan myös uusia materiaaleja, innovaatioita ja ratkaisuja, kuten myös kiertotalouden kehitystä.

Vihreämpi ja kestävämpi tulevaisuus

Maailma ei ole valmis, eivätkä kestävät muutokset synny yönyli. Ekologisten eriste- ja akustiikkamateriaalien käyttö rakennusalalla on tärkeä askel kohti vihreämpää ja kestävämpää tulevaisuutta. Ne eivät vain vähennä haitallisia ympäristövaikutuksia, vaan myös parantavat rakennusten suorituskykyä ja asumismukavuutta, samalla kun tukevat ilmastonmuutoksen torjuntaa ja kestävää kehitystä. Uudistuva rakentaminen ja rakennuslainsäädäntö eivät jätä vaihtoehtoja, vaan yhdessä on toimittava ja kehitettävä ratkaisuja.

Lisätietoja tapahtumasta antaa Ida Forssell-Martikainen


Vihreän siirtymän eriste- ja akustiikkamateriaalit -tapahtuma järjestetään osana BioDemo hankkeen toimintaa, jossa demonstroidaan uuden teollisuudenalan arvoketjuja. Hankkeen tavoitteena on edesauttaa bio- ja kiertotalouden mukaisen teollisen mittakaavan yritystoiminnan kehittymistä Turun seudulla. Hanke toteutetaan Europan unionin osarahoittamana yhteistyössä Turku Science Park Oy:n, Turun ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin kanssa.