Turun seudulle rakentamisen kiertotalouden osaamiskeskittymä – Turku Science Park koordinoi, Nordkalk veturiyrityksenä

Elinkeinoyhtiö Turku Science Park Oy:n koordinoima uusi osaamiskeskittymä kokoaa yhteen Turun seudun yrityksiä, korkeakouluja ja oppilaitoksia sekä julkisen ja kuntapuolen toimijoita tavoitteenaan vauhdittaa rakennusalan siirtymää kohti kiertotaloutta. Nordkalk Oy Ab lähtee yritysosapuolena vetämään uutta osaamiskeskittymää eli 3C-klusteria (Circular Materials and Solutions for Construction Cluster).

Juuri perustettu ja Turku Science Park Oy:n koordinoima rakentamisen kiertotalouteen keskittyvä 3C-klusteri kokoaa yhteen rakentamisen arvoketjun eri vaiheissa toimivat tahot. Klusteri pyrkii löytämään liiketoimintamalleja ja toimintatapoja, joilla pystytään vauhdittamaan rakennusalan siirtymää kohti kiertotaloutta sekä rakentamaan Turun seudulle vahvaa innovaatiotoimintaa ja eri tahojen osaamista hyödyntävää yhteistyötä. Turku Science Park Oy on pohjustanut osaamiskeskittymän muodostumista järjestämällä aiheesta työpajoja viime kesästä lähtien. Näihin tapaamisiin on osallistunut toistakymmentä alueellista ja kansallista yritystä.

– Rakentamisen kiertotalous tarjoaa runsaasti eri näkökulmia yrityksille kuten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, luonnonvarojen säästäminen, materiaalien uudelleen käyttö sekä uudet liiketoimintamallit. Osaamiskeskittymän tavoitteena onkin tukea alueen yrityksiä siirtymään kohti kiertotalouden mukaista kestävää liiketoimintaa, sanoo asiakkuuspäällikkö Olof Malmström Turku Science Park Oy:stä.

Nordkalk veturiyritykseksi 3C-klusteriin

Turun seudulla, ja erityisesti Paraisilla, on jo ennestään vahva rakennusteollisuuden keskittymä, joka on yli sadan vuoden aikana rakentunut Nordkalkin kalkkikaivoksen ympärille. Kalkkikivi on rakennusteollisuuden keskeinen raaka-aine, jota käytetään muun muassa teiden rakentamisessa ja betonin sekä muiden rakennusmateriaalien valmistuksessa.

– Tänä päivänä jopa puolet maapallon neitseellisistä raaka-aineista käytetään rakennettuun ympäristöön ja kolmannes kaikesta jätteestä syntyy rakentamisesta. Eli mahdollisuuksia kierrätykseen on edelleen runsaasti. Alueemme korkeakouluissa on luonnontieteiden ja tekniikan osaamista, mikä on keskeistä uusien kierrätysratkaisujen kehittämisessä ja korkeakoulut voivatkin olla tässä yritysten tukena. Yritysten väliset arvoketjut tulee taas suunnitella niin, ettei arvokkaita raaka-aineita mene hukkaan missään vaiheessa ja materiaalien uudelleenkäyttö tulee ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Nordkalkin mukaantulo veturiyrityksenä luo tälle yhteistyölle hyvän pohjan, sanoo erityisasiantuntija Reeta Huhtinen Turku Science Park Oy:stä.

Nordkalkin uudessa strategiassa kiertotalouden mukaiset ratkaisut korostuvat entistäkin vahvemmin.

– Tavoitteenamme on olla alamme johtava toimija, joka keskittyy vastuullisiin kalkkikivipohjaisiin ratkaisuihin. Meille vastuullisuus tarkoittaa muun muassa sitä, että kasvatamme panostuksiamme kiertotaloustuotteissa ja pyrimme hyödyntämään kaiken maaperästä louhimamme materiaalin. Haluamme tehokkaasti hyödyntää sekä omassa toiminnassamme että asiakkaidemme prosesseissa syntyvät sivuvirrat ja löytää niille mahdollisimman korkean jalostusasteen ratkaisuja korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita, kertoo Nordkalkin tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Mathias Snåre.

Tämänhetkisestä poikkeustilanteesta johtuen osaamiskeskittymän toiminta käynnistyy ensi vaiheessa virtuaalisesti, mutta jatkossa aiotaan hyödyntää muun muassa hackathontyyppisiä innovaatiotapahtumia sekä eri toimijoiden kokoontumisia aiheen ympäriltä.