MetGen uudistaa teollisuutta entsyymeillä

MetGen on kansainvälinen bioteknologia- ja cleantechyritys, jonka liiketoiminnan ytimessä ovat teollisten entsyymien suunnittelu ja valmistus sekä teknologioidenlisensointi. Yrityksen fokuksena on mahdollistaa lignosellupohjaisten materiaalien laaja ja kannattava käyttö teollisuudessa. Yrityksen räätälöimien entsyymien avulla pystytään nopeuttamaan teollisuuden prosesseja, jolloin saadaan aikaan merkittäviä säästöjä raaka-aineiden ja energian kulutuksessa. MetGen on onnistunut myös keräämään merkittävän määrän julkista rahoitusta kehittääkseen uusia kestävämpiä ja puhtaita teknologiaratkaisuja ja parantamaan raaka-aineiden käyttöastetta.

Rahoitusta pitkäjänteisellä työllä

Tällä hetkellä MetGen on mukana kuudessa eri rahoitusinstrumentin projektissa. Jo pelkästään EU-projektien myötä yritykselle on tullut 57 partneria ja siten myös parhaat yritykset Euroopasta osaksi yhteistyöverkostoa. Julkisen rahoituksen saaminen on kovan ja pitkäjänteisen työn takana. Kansainvälisen partneriverkoston luominen on edellyttänyt sekä näkymistä että kuulumista erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Vuosia tehdyn työn tuloksena projektikonsortiot muodostuvat helpommin ja yritys tulee usein pyydetyksi mukaan erilaisiin projekteihin.

Rahoitusta haetaan tarkasti linjassa strategian mukaisiin tavoitteisiin. Julkinen rahoitus on osin mahdollistanut myös yrityksen teknologia-alustan luomisen, millä prosessia ideasta tuotteeseen pystytään kiihdyttämään merkittävästi. Useat projekteissa syntyneet ideat onkin pystytty viemään teolliseen mittakaavaan saakka aina seuraavan projektin avulla.

Matti Heikkilä palkittiin lokakuussa John Sime-palkinnolla Annual Forum for Industrial Biotechnology and the Bioeconomy (EFIB) –tilaisuudessa.*

Yksi pitchaus ei riitä siihen, että jää mieleen. Kansainväliset verkostot luodaan raa`alla työllä. Pitää olla jatkuvasti esillä ja rohkeutta esittää oman asiansa tilaisuuden tullen”, sanoo yrityksen teknologiajohtaja Matti Heikkilä, joka palkittiin tänä vuonna Teknologiateollisuuden vuoden 2018 teknologiajohtaja -palkinnolla pk-yritykset -kategoriassa.

Rahoitus ei tule kenellekään kuin Manulle illallinen. Heikkilä suositteleekin yrittäjiä hakemaan rahoitusta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Liiketoimintamallia, ansaintalogiikkaa ja tuotteita voi hioa loputtomiin, mikä on erityisesti suomalaisille hyvin tyypillistä. Rahoituksen hakeminen on myös oivallinen paikka saada palautetta ja mennä sen jälkeen kotiin miettimään lisää.

Tulevaisuuden biotaloutta

Monet maailmaa mullistavat biopohjaiset tuotteet ovat vasta tulossa markkinoille. Biomateriaaleissa ja -kemikaaleissa on Heikkilän mukaan tulevaisuus. Lähes kaikki öljypohjaiset sekä useat metallista ja lasista valmistetut tuotteet voitaisiin valmistaa uusiutuvista raaka-aineista, esimerkiksi korvaamalla lasipullo korkealaatuisella biomuovilla. Tähän MetGenillä on paljon annettavaa.

Yrityksen tuotanto on Euroopassa ja liiketoimintaa ollaan laajentamassa Pohjois-Amerikkaan. Myös Aasiassa ollaan kiinnostuneita, joten yritys toimii jo varsin globaaleilla markkinoilla. Heikkilä uskoo yrityksen olevan arvoketjussa kokoaan suuremmassa roolissa teollisuuden muuttamisessa. MetGenin luoma avoin teknologia-alusta mahdollistaa idean kehittämisen aina teolliseen mittakaavaan saakka ja vielä nopeasti. Alusta yhdistää teollisuuden arvoketjut, jolloin ongelmia on helpompi ratkaista yhdessä.

Teksti, Annika Myrsky

Kuva, MetGen Oy

*Mikä on EFIB:n John Sime -palkinto? Eurooppalaisessa bioteknologian ja biotalouden EFIB-konferenssissa (European Forum for Industrial Biotechnology and the Bioeconomy) jaetaan vuosittain John Sime -palkinto. Palkinto on nimetty EFIB-konferenssin perustamisvaiheessa avainasemassa olleen John Simen mukaan tunnustukseksi hänen omistautuneisuudestaan itse tapahtumalle ja biotaloudelle. John Simen tausta tutkimus- ja kehitysjohtajana PK-sektorilla teki hänestä vannoutuneen tieteen ja teknologian uusien saavutusten puolestapuhujan. EFIB myöntääkin hänen nimeään kantavan palkinnon edistyksellisimmälle keksinnölle, joka vastaa yhteiskunnallisiin haasteisiin tai ympäristöhaasteisiin.