Montinutra Oy:n T&K Smart Chemistry Parkiin

Bioaktiivisia yhdisteitä lääke- ja elintarviketeollisuuteen kehittävä Montisera on perustanut tuotantoyhtiö Montinutra Oy:n. Yrityksen tutkimus- ja tuotekehitystoiminta tulee Smart Chemistry Parkiin ja tuotantolaitos on suunniteltu perustettavan Kuhmoon. Montinutra valmistaa muun muassa kuusesta uutettavaa KuusikumiTM-kuumavesiuutetta, jonka on tieteellisesti todistettu lievittävän yleisiä alavirtsatieoireita.

Montinutran tavoitteena on valmistaa metsäteollisuuden materiaalivirroista arvokkaita bioaktiivisia yhdisteitä, joilla on muun muassa terveyttä edistäviä ominaisuuksia. Yritys käyttää raaka-aineina esimerkiksi havupuiden oksantyveä, puun kuorta ja kuusen sahanpurua.

Montisera on kehittänyt metsäteollisuuden sivuvirroista saatavien materiaalien uuttamisteknologioita jo useita vuosia. Patentoituja lopputuotteita on kehitetty sekä lääke- ja hyvinvointi- kuin teolliseen käyttöönkin.

""

Montinutran hallituksen puheenjohtaja Jouni Hakanen ja Montiseran liiketoiminnan kehityspäällikkö Heikki Vuorikoski Kuhmo Oy:n Veijo Malisen kanssa Kuhmon sahalla.

Ensimmäinen elintarviketasoiseen uuttoon sopiva tuotantolaitos

Montinutran tuotantolaitoksen sijoittumista suunnitellaan Kuhmoon. Toiminnassa on ollut alusta alkaen mukana myös muita metsäteollisuuden sivuvirtoja hyödyntäviä paikallisia yrityksiä, kuten esimerkiksi kuhmolainen Biocoil Oy. Tuotantolaitos on toteutuessaan yksi harvoista Euroopan elintarvikekelpoiseen metsäteollisuuden sivuvirtojen uuttoon sopiva yksikkö. Puupohjaisten ainesosien käyttö elintarvikkeissa edellyttää kuitenkin uuselintarvikestatuksen saamista Euroopan komissiolta, mitä yritys hakee tämän vuoden aikana.

Yritykset toimivat Kuhmon Woodpoliksen alueella yhdessä hyödyn maksimoimiseksi kaskadimallilla. Laitokseen tulevasta puubiomassasta uutetaan ensin arvokkaat aineet talteen Montinutralle jatkojalostettavaksi. Jäljelle jäävää biomassaa voi hyödyntää usea eri yritys, minkä jälkeen loppu raaka-aine menee energiaksi Kuhmon lämpölaitokselle.