Oikeat ihmiset siivittivät kasvuun

Lisäainetta voiteluaineisiin valmistava Nanol Technologies tähyää uuden 1,5 miljoonan euron rahoituksen ja toimitusjohtajan kanssa kansainvälisille markkinoille.

Startup-yritys Nanol Technologies valmistaa moottoreissa ja erilaisissa mekaanisissa laitteistoissa käytettävää voiteluaineen lisäainetta, joka vähentää kitkaa ja kulumista. Tutkimusten mukaan moottorin polttoaineen kulutuksesta lähes neljännes kuluu kitkan voittamiseen.

”Nanol muodostaa teräspinnalle nano-ohuen kuparikalvon ja pureutuu ainoastaan kohtiin, joissa kitkaa ja kulumista aiheutuu. Kehitetyn teknologian avulla tuotetta pystytään räätälöimään useisiin eri käyttökohteisiin sopivaksi,” kertoo yrityksen Raision toiminnoista vastaava Sophia von Haartman.

Oikeat henkilöt auttoivat liiketoiminnan alussa

Nanol sai alkunsa yrityksen perustajan Johan von Knorringin kompastuttua ideaan lisäaineesta, jota ei ollut vielä markkinoilla. Tuotteen takana on pitkä kehitystyö, joka toi yrityksen Turkuun. ”Yrityksen perustamisvaiheessa oikeat henkilöt ja osaaminen olivat avainasemassa. Teimme yhteistyötä läheisesti toisen alkuvaiheen yrityksen kanssa ja jaoimme tietoa ja osaamista molemmin puolin,” kertoo von Knorring.

Tuoteteknologiaa on kehitetty yhdessä saksalaisen Frauhofer-instituutin, VTT:n sekä Helsingin yliopiston lisäksi Turussa eri tutkimusorganisaatioiden kanssa. Myös yrityksen oma osaamispääoma on peräisin paikallisista korkeakouluista.

Nanolin tiimiä täydentävät asiantuntijat ympäri maailman. Kuvassa vasemmalta: Johan von Knorring, Samuli Lempiäinen, Jerker Gräsbeck, Julius Kirkkola, Sophia von Haartman ja Mikael Lindholm.

Nanolin tiimiä täydentävät asiantuntijat ympäri maailman. Kuvassa vasemmalta: Johan von Knorring, Samuli Lempiäinen, Jerker Gräsbeck, Julius Kirkkola, Sophia von Haartman ja Mikael Lindholm.

Monipuolinen osaaminen ja laaja yhteistyöverkosto ovat yrityksen vahvuuksia. Oman henkilöstön lisäksi yrityksellä on ympäri maailman useita eri sovellusalueiden asiantuntijoita, jotka ovat mukana paikallisissa projekteissa ja tuovat uusia myyntiliidejä.

Tavoitteena kasvu ja myynnin kansainvälinen laajentaminen

Yrityksen uusi toimitusjohtaja Jerker Gräsbeck näkee lisäaineelle useita potentiaalisia uusia markkina-alueita, mutta tällä hetkellä keskitytään pääasiassa kohteisiin, joissa lisäaineella on eniten käyttöä.

”Kaikki pyrkivät polttoaineen kulutuksen minimointiin, ei vain kustannussäästöjen, mutta myös ympäristön kuormituksen kannalta. Varustamot ovat suurin asiakasryhmämme. Sopimuksenteko vie aikaa, sillä lisäaineen käyttöä halutaan ensin testata aluksella ja suuremmat kaupat syntyvät vasta kun näyttöä säästöistä tulee kertyneiden merimailien perusteella,” kertoo Gräsbeck.

Kuluvan kevään aikana yrityksen tuotanto siirretään Raisioon Smart Chemistry Parkiin, mikä mahdollistaa tuotantokapasiteetin nostamisen. Myös tuotevalikoimaa tullaan uudistamaan ja laajentamaan.

”Suuntaamme ohjaavat bio-pohjaiset polttoaineet, sekä kevyemmät vähärikkiset öljyt, joihin vastaamme uusilla tuotteilla. Esimerkiksi useat Etelä-Amerikan kaasuvoimalahankkeet ovat kiinnostavia meille”, sanoo Gräsbeck.

Lue lisää –

https://nanol.eu/https://www.talouselama.fi/uutiset/uusi-vaihe-vaati-tuoreen-toimitusjohtajan-nanol-technologies-kerasi-1-5-miljoonan-sijoituksen/d0fd38f6-1031-3d2a-b74a-2ded2cc76678

Teksti, Annika Myrsky

Kuva, Nanol Tehnologies