Hae mukaan eurooppalaisiin biotalousprojekteihin

Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Sillä on keskeinen rooli kestävän talouden ja vähähiilisen ja resurssitehokkaan yhteiskunnan luomisessa. Biotalous vähentää riippuvuutta uusiutumattomista luonnonvaroista ja luo uutta kestävää talouskasvua. BiOPEN-hanke avaa mahdollisuudet eurooppalaisiin biotaloushankkeisiin

Uusia biotalousprojekteja

Euroopan unionin rahoittama BiOPEN-hanke kokoaa yhteen hankeaihioita ja yhteistyöpartnereita biotalouden ympärille. Hankkeen tavoitteena on muodostaa uusia monikansallisia projekteja ja edistää biotalouden tunnettuutta Euroopassa. BiOPEN-sivusto kerää yhteen avoinna olevat rahoitushaut ja projekti-ideat, joihin voi hakea mukaan. Lisäksi sivustolla voi julkaista oman projekti-idean ja löytää siihen hankepartnereita.

Olof Malmström
Olof Malmström tuo yrityksiä mukaan Euroopan biotalousprojekteihin.

”BiOPEN-hankkeen kautta avautuu yhteys biotalousyrityksiin eri Euroopan maissa. Laajan verkoston kautta voi löytää yhteistyökumppaneita tuotekehitys- ja innovaatioprojekteihin. Lisäksi EU-hankkeissa edellytetään usein partnereita eri maista, joten alusta on tehokas myös hankekonsortioiden muodostamisessa,” kertoo biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden erityisasiantuntija Olof Malmström Turku Science Park Oy:stä.

Eurooppalaista biotaloutta

Biotaloudesta odotetaan kasvua Suomessa ja Euroopassa. Euroopan biotalous on tällä hetkellä arvoltaan noin 2,2 triljoonaa euroa ja työllistää noin 18,6 miljoonaa ihmistä.* Euroopan biotalousstrategia yksi EU:n kärkihankkeista, jonka avulla pyritään parantamaan ja lisäämään uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä, jotta voidaan hillitä ilmastonmuutosta.

Strategian kolme päätavoitetta ovat: biopohjaisten alojen kasvattaminen ja vahvistaminen, biotalouden mahdollisuuksien nopea käyttöönotto kaikkialla Euroopassa sekä biotalouden ekologisten rajoitusten ymmärtäminen. Näiden tavoitteiden toteutumiseksi Euroopan komissio on määritellyt toimenpiteitä ja investoi hankkeeseen 100 miljoonaa euroa.

BiOPEN-hankkeen projekti- ja yhteistyömahdollisuuksiin pääsee tutustumaan täällä: https://www.biopen-project.eu/

Lisätietoja:

Olof Malmström

Erityisasiantuntija, biotalous, cleantech ja kiertotalous

olof.malmstrom@turkubusinessregion.com,
+358 50 556 6517

https://cordis.europa.eu/article/id/400949-bio-based-innovation-builds-europes-bioeconomy/en